Documenten
vsb.png

Startersgids VSB

Help ! Mijn kind schermt. De complete gids voor ouders - VSB 2020

wapenschild.png

SGK Infobrochure

Alle info over onze schermgilde in 1 oogopslag

wapenschild.png

SGK Schermmateriaal

Informatie over kledij en wapens

wapenschild.png
wapenschild.png

SGK Ledeninformatiefiche

Digitaal Inschrijvingsdocument per seizoen voor lidmaatschap

pdf.png

Manueel Inschrijvingsdocument per seizoen voor lidmaatschap (Afdrukken en invullen indien het digitale niet invulbaar is);

Medisch Attest

In te vullen en af te geven aan trainer

wapenschild.png

SGK Huishoudelijk Reglement

wapenschild.png

SGK Sponsorovereenkomst

wapenschild.png

SGK Materiaalnormen

arena.PNG

Ongevalsaangifte

In te vullen door het lid/verantwoordelijke ouder + arts/spoedarts en terug te zenden naar :

secretariaat van de Vlaamse Schermbond

Zuiderlaan 14
9000 Gent

Panathlon

Panathlon verklaring